Technológia nás fascinuje a držíme s ňou krok – naše riešenia sú moderné, efektívne a za ich kvalitou si stojíme. Pracujeme a máme skúsenosti najmä s týmito technológiami na platforme Microsoft Windows a Microsoft .NET Framework:

 • Visual C#
 • ASP.NET Core, MVC, Web Forms, Web API
 • WPF, WCF, WF, Windows Forms
 • JavaScript, TypeScript, (X)HTML, CSS
 • Bootstrap, Angular
 • Orchard CMS, Orchard Core
 • Blazor WebAssembly, Blazor Server
 • ADO.NET, ADO.NET Entity Framework, NHibernate
 • T-SQL, LINQ, Power BI, SQL Reporting Services
 • Microsoft SharePoint, Power Apps, Power Automate
 • Kinect for Windows SDK

Servery

 • Azure
 • Microsoft Internet Information Services
 • Microsoft SharePoint, Windows SharePoint Services, Microsoft Office SharePoint Server
 • Microsoft SQL Server, Oracle Database

Nástroje

 • Microsoft Visual Studio
 • Balsamiq Mockups
 • Sparx Systems Enterprise Architect
 • Windows PowerShell
 • SQL Server Management Studio